Profesionální poradna

Naše zákaznická linka je k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin

  • 777 768 670
  • info@mozaikova-omitka.cz
Mozaiková Omítka recenze Heureka

Penetrace Zvětšit

Penetrace

Penetrace neboli adhézní můstek napouští podklad a zvyšuje jeho přilnavost. Použití penetrace je nutné před aplikací mozaikové omítky. 

Více informací

Dostupnost: skladem

450 Kč bez DPH

Příslušenství

Výhody nákupu u nás

Výhody nákupu u nás

Více informací

Penetrační nátěr je nezbytnou součástí aplikace mozaikové omítky. Očištěný a připravený podklad je potřeba nejdříve penetrovat a následně na zaschlý penetrační nátěr se nanáší samotná mozaiková omítka.

Vlastnosti penetrace 

  • napouští podklad
  • kontaktní penetrace
  • bílý
  • probarvitelný
  • zvyšuje přilnavost k podkladu
  • paropropustný

Technické parametry

Hrubost: 0,1–0,3 mm
Spotřeba: 0,1–0,3 kg/m2, nanáší se pouze v jedné vrstvě
Balení: kbelík - 5 kg, 15 kg
Složení: Speciální pojiva na akrylátové bázi, minerální plniva, konzervanty, barevné písky, chemikálie, plniva.
Oficiální název zboží: Penetrační nátěr pod mozaikové omítky Mozaik Grunt
Výrobce: Colorsand
pH faktor: 8–9,5 Hustota: [g / ml]: ~1,60 
Skladování: Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stinném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C, doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout! 
Upozornění: Do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné další materiály!

Použití

Jako penetrační nátěr pod akrylátové mozaikové dekorativní omítky na vápenocementové a cementové omítky, přírodní a umělý kámen, azbestocement apod. Všechny podklady musí být hladké, rovné, pevné, suché, vyzrálé, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. Vždy je potřeba podklad dokonale očistit. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití penetračního nátěru nedoporučuje. Penetrace se nepoužívá na tepelně izolační a sanační omítky. U všech nestabilních a jinak nestandardních podkladů je potřeba odborně posoudit použití penetračního nátěru.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice. Stávající vrstvy odzkoušet na nosnost. Nenosné organické vrstvy je nutno beze zbytku odstranit. Nenosné minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit. Podklad musí být vyzrálý (min. 28 dní, tj. pH nesmí být vyšší než 9). Penetraci nanášíme rovnoměrně, přičemž obsah balení je nutno pravidelně promíchávat, aby se větší částice rovnoměrně dispergovaly v obsahu.

Aplikace

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání penetračního nátěru (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 6 hodinách. Penetrace se dodává připravena k přímému použití, možno naředit 20 % vodou jen je nutné výrobek nejprve důkladně rozmíchat pomalu běžícím rotačním míchadlem. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Nářádí

Váleček, malířská štětka. Před zpracováním dobře rozmíchejte, nátěr nanášejte rovnoměrně.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku

Bezpečnostní opatření

Při práci doporučujeme nejíst, nepít, nekouřit. Používejte vhodné ochranné pomůcky, dodržujte osobní hygienu. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

První pomoc

Výrobek není zdraví škodlivý. Zasažené oči ihned vypláchněte proudem vody, pokožku po umytí ošetřete vhodným regeneračním krémem. Ve všech vážných pří-padech poškození zdraví vyhledejte lékařskou pomoc

Přílohy

Dotazy

Máte dotaz, který zde ještě nebyl zodpovězen? Zeptejte se! Není potřeba se registrovat, pouze vyplňte formulář níže.

(nepovinné)
*(Povinné, abychom Vás mohli informovat o odpovědi.)
Odeslat

Profesionální poradna

Naše zákaznická linka je k dispozici od pondělí do pátku od 7 do 20 hodin

  • 777 768 670
  • info@mozaikova-omitka.cz